Het 'recht op rust' van Publicis Groupe ondersteunen

PR campagne

Om een einde te maken aan het stigma en de negatieve connotaties rond rustmomenten in de reclamesector, lanceerde de Belgische tak van Publicis Groupe de campagne 'Right to rest'. Die moedigt werknemers aan om betaalde rustpauzes te nemen tijdens de werkuren. Want net zoals atleten veel rust nodig hebben om fysiek op topniveau te presteren, moet iedereen die creatief en mentaal in vorm wil zijn ook voldoende rust nemen. Zeker in de reclamesector is daar nood aan, want hard werken en weinig rusten worden nog vaak gezien als een teken van productiviteit en succes.

Met dit initiatief wil Publicis een voortrekkersrol spelen in verandering: in de eerste plaats binnen de eigen muren, maar ook in de creatieve en reclamesector in het algemeen en bij uitbreiding zelfs bij de hele werkende bevolking.

PR-megafoon Om van rustmomenten iets positief te maken en mensen ervan bewust te maken dat het een noodzakelijke voorwaarde is voor goed werk, werd een gecoördineerde interne campagne opgezet met workshops, posters, speciale rustruimtes en een specifiek jobnummer waar mensen hun betaalde rustmomenten kunnen registreren. Maar als Publicis echt een mindshift binnen de sector wil teweegbrengen, is er meer nodig. Daarom schakelden ze ons in voor een klassieke PR-campagne, om hun boodschap effectief over te brengen naar de rest van de reclamewereld en een breed publiek. Maximale impact We begonnen te pitchen, mét succes: er werden interviews afgenomen door zowat alle HR-media in het land, alsook bij verschillende andere vakbladen, een grote nationale krant en - kers op de taart - een tv-reportage voor het avondjournaal op de grootste commerciële zender van België. Zo werd een gecombineerde pr-waarde van meer dan 180k gerealiseerd, voor een budget van minder dan 5k: maximale impact voor een minimaal budget, en een geweldige start van deze lopende campagne.